Krása zimy

Světla a stíny

Světla a stíny vaší osobnosti

 

Beran

Pozitivní vlivy: dobrodružný a soutěživý duch, podnikavost, statečnost, schopnost jít problémům přímo v ústrety, energetické vystupování, odpor k omezování, láska ke svobodě, schopnost velkého nadšení.
Stíny: velká impulzivnost, vášnivá žízeň po životě, nediplomatické jednání, chuť riskovat, nesnášenlivost, egoismus, touha být v popředí, bojovnost, snadná vznětlivost, netrpělivost, snaha mít všechno teď ihned, neklid, neopatrnost s oblibou pokládána za statečnost, náchylnost k úrazům.

 

Býk

Pozitivní vlivy: praktičnost, spolehlivost, trpělivost, schopnosti šikovných obchodníků, vytrvalost, jistý smysl pro hodnoty, zejména umělecké, milují pohodlí, luxus a dobré jídlo. Umění být něžní, pevní, rozhodní, mají pevnou vůli, jsou schopní vroucí lásky a jsou hodní důvěry.
Stíny: silný pocit vlastnictví, což platí nejen pro hmotné statky, ale i milovanou osobu pokládají za svůj majetek. Tato vlastnost může odradit zejména Vodnáře, Lvy a Berany.

 

Blíženci

Pozitivní vlivy: přizpůsobivost, mnohostranní, ohleduplní, intelektuálně založení, vtipní, umějí logicky myslet, stále musí být zaměstnaní, jsou spontánní, živí, hovorní a bývají skvělí společníci. Mívají literární nadání a talent na cizí jazyky. Po celý život vypadají mladě a svěže, v lásce se mohou projevit jako přelétaví motýlci.
Stíny: jsou nedůslední, neklidní, mazaní, zvědaví, náladoví, těkaví a neprůhlední, neschopní kontrolovat svou nervní energii, povrchní, "ukecaní".

 

Rak

Pozitivní vlivy: tito zrozenci jsou přátelští, senzitivní, soucitní, mají bujnou fantazii, silný mateřský instinkt, pomáhají druhým a ochraňují je, bývají opatrní a patriotičtí, šetrní, domáčtí, vyžívají se v domácích pracích a mají bohatý citový potenciál.
Stíny: přehnané pocity, přecitlivělost, snadná zranitelnost, vztahovačnost, jízlivost, náladovost, vrtkavost, tendence k sebelítosti, pomstychtivost, nepořádnost, touha po lichotkách.

 

Lev

Pozitivní vlivy: mají velké a vroucí srdce, jsou tvůrčí, schopní velkého nadšení, dobří organizátoři, liberální, sdílní, mají smysl pro divadlo a efekty.
Stíny: tendence být dogmatičtí, tyranští, bombastičtí, tvrdohlaví, chtiví slávy a moci, nafoukaní, lstiví, prohnaní, marnotratní.

 

Panna

Pozitivní vlivy: jsou bystří, umějí analyticky myslet, mají smysl pro sebemenší detail, jsou úzkostlivě přesní, pěstění, čistotní a pořádní.
Stíny: nesnesitelně přehánějí, ze všeho si dělají starosti, jsou nadmíru kritičtí a podezíraví, rozmazlení, konvenční, utápějí se v maličkostech, pro něž jim unikají důležité celky.

 

Váhy

Pozitivní vlivy: vzrušující, cení si harmonie, šťastných a příjemných životních podmínek, nedají se ničím zatížit, jsou romantičtí, idealističtí, zjemnělí, umějí se chovat diplomaticky.
Stíny: nerozhodnost, nedůtklivost, nedůslednost, koketnost, dají se snadno ovlivnit a často u nich dochází ke zklamání, zamilovávají se "do lásky", kolísají mezi extrémy.

 

Štír

Pozitivní vlivy: účelně myslí, jsou plní citů a fantazie, bývají bystří, subtilní, vytrvalí, rozhodní, dobří detektivové a vášniví milenci.
Stíny: největším negativním rysem jejich povahy je vášnivá žárlivost. Snadno se rozhněvají. Jsou umínění, neradi odpouštějí, jsou vzpurní rebelanti, zejména ženy, s nimiž není snadné žít. Bývají uzavření, podezíraví, milují tajemno, rádi do všeho "šťourají".

 

Střelec

Pozitivní vlivy: dobromyslný, optimistický, všestranný, otevřený, pozorný, přizpůsobivý, mívá dobrý úsudek, filozofické svobodomyslné názory, čestný, otevřený, je na něho spolehnutí.
Stíny: mívá extrémní názory, rád přehání, je netaktní, neklidný, slepě optimistický, hlučný, nekonvenční, náladový.

 

Kozoroh

Pozitivní vlivy: spolehlivost, rozhodnost, ctižádostivost, starostlivost, trpělivost, vytrvalost, bývá rozumný se smyslem pro disciplínu.
Stíny: příliš náročný, pesimistický, konvenční, lakomý, sobecký, může být smolař.

 

Vodnář

Pozitivní vlivy: bývá lidský, nezávislý, přátelský, ochotný, pokrokový, originální, vynalézavý, věrný, oddaný, idealistický, intelektuálně založený, velkorysý a mívá reformního ducha.
Stíny: je nevypočitatelný, přepjatý, netaktní, tvrdohlavý, náladový, záměrně nekonvenční a chce být pořád něco "extra".

 

Ryby

Pozitivní vlivy: skromnost, soucitnost, citlivost, senzitivnost, přizpůsobivost, zdrženlivost, snadno se nechají ovlivnit.
Stíny: složitě se vypořádávají s praktickou stránkou života, mají slabou vůli a jsou nerozhodní.

 
ZaWeB ZaWeB

Bigoo

Free cursors for MySpace at www.totallyfreecursors.com!